Szkolenia trzeźwe życie

osobiste.

Pomoc ludziom z problemem alkoholowym w formie szkolenia indywidualnego. Opiera się ono na programie autorskim, którego podstawą jest ukazanie trzeźwienia jako procesu obejmującego wszystkie sfery życia, a nie tylko samego zaprzestania spożywania alkoholu, czyli abstynencji. W związku z tym, szkolenie obejmuje także elementy rozwoju osobistego polegającego na zmianie uwarunkowanych kultirowo i wychowawczo nawyków podświadomych. Rozpoczyna się ono od procesu autoakceptacji siebie i swojej choroby. Docelowo stworzenie prywatnego ośrodka stacjonarnego ( do 10 osób) opartego na nowej metodzie.

Johanan

Open donation without an account, click here!

Welcome to the signup page of Crowdfunding International!

Please note: You are required to upload an ID or a Passport to complete the registration process.


We only accept applications from natural persons, associations and charities. We don't allow companies.

Placement under project: Szkolenia trzeźwe życie | Donation to project: Szkolenia trzeźwe życie

Only the first name:

Johanna Maria Elisabeth

Johanna

No accents or special characters:

José

Jose

No accents or special characters:

José

Jose

The username needs to consist of 8-16 characters.
The password needs to consist of at least 8 characters.


Register