Corvia's Inclusion - Sociaal Pension

Corvia's Inclusion - Sociaal Pension

Het Sociaal Pension stelt een familiale opvang voor aan onze doelgroep (dak en thuislozen).

Biedt aan de bewoners een gezellig woonkader aan zowel kort als lang verblijf.

-De individuele rechten van ieder bewoner worden eerbiedigd krachtens het verdrag van de rechten van de mens

-Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van elke bewoner te bewaren!

-Behoud van zelfredzaamheid en hun onafhankelijkheid te bevorderenmet name de vrijheid zich te bewegen en bezoek te mogen ontvangen!

-Waarborgd een gunstige omgeving voor persoonlijke ontplooiing en hun welzijn!

-Elke bewoner beschikt vrij over zijn inkomsten!!!

 

Een exlusieve vorm van inclusief wonen... Het Corvia's Sociaal Pension!

VZW Corvia

Open donation without an account, click here!

Welcome to the signup page of Crowdfunding International!

Please note: You are required to upload an ID or a Passport to complete the registration process.


We only accept applications from natural persons, associations and charities. We don't allow companies.

Placement under project: Corvia's Inclusion - Sociaal Pension | Donation to project: Corvia's Inclusion - Sociaal Pension

Only the first name:

Johanna Maria Elisabeth

Johanna

No accents or special characters:

José

Jose

No accents or special characters:

José

Jose

The username needs to consist of 8-16 characters.
The password needs to consist of at least 8 characters.


Register