Mensen in nood

Toen ik deze tekst zag wist ik direct wat mijn droom was !

Leef jij op dit moment je droomleven?
Precies, Tijd om in actie te komen dus. !
Want wat is er nou mooier dan het waarmaken van je dromen?
Alles begint met een droom, doel ,wens of een behoefte
Een droom is een verzameling gedachten en gevoelens die je dolgraag wilt omzetten in realiteit.
Het is die innerlijke drang naar verandering die je maar niet uit je hoofd kunt zetten.
Die keer op keer komt bovendrijven.
Dromen zijn magisch. Ze stellen je op de proef, ze halen het beste in je naar boven.
Dromen veranderen de wereld dankzij mensen die de realiteit met volle overgave in lijn brengen met hun grootste dromen.
Mogen Geven en ontvangen ...hoe mooi kan het zijn

Mijn project is ontstaan door wat ik samen met mijn gezin heb moeten meemaken, doordat de crisis insloeg werden we dakloos met al onze spullen stonden we op straat, niets is erger dan op zo een moment die machteloosheid !! waar moet je wonen ? nergens kregen we hulp, DAAROM is onroerendgoed mijn doel/project een appartementen complex gebouwen bij elkaar en daarnaast ook interne hulp bieden aan deze mensen in nood....gezamelijk weer alles op de rit krijgen met gespecialiseerde hulp in het bij gebouw waar alles samen komt , er is ruimte voor spel ontspanning . kinder opvang ect ect ...soort van woongemeenschap met alle nodige voorzieningen en hulp die nodig zijn om er weer vol in het leven te staan en er voor te gaan "" Samen voor en met elkaar " Punt

Voor mensen in nood...daar vraag ik u hulp bij...
uiteraard komt daar veel geld voor kijken om zo veel als mogelijk te bouwen

bij voorbaat mijn dank voor uw donatie.


When I saw this text, I knew immediately what was my dream!

Are you living your dream life right now?
Right, time to act so. !
Because what could be more beautiful than the realization of your dreams?
Everything starts with a dream, goal, desire or a need
A dream is a collection of thoughts and feelings that you want to convert dying in reality.
It is that inner urge for change that you just can not turn your head.
Which repeatedly rises to the surface.
Dreams are magical. They put you to the test, they get the best out of you.
Dreams to change the world through people who align reality with full dedication to their greatest dreams.
Can Giving and receiving ... how beautiful it can be

My project is the result of what I and my family had to go through,struck by the crisis, we were homeless with all our stuff we stood on the street, nothing is worse than a moment like this powerlessness !! where do we live? nowhere we got help, THEREFORE property is my goal/project an apartment complex buildings together and also offer internal support to these people in need .... all get together again on the ride with specialized assistance in the building in which all together comes, there is room for relaxation game. childcare ect ect ... sort of community with all the necessary facilities and assistance necessary to allow full again in life and to go for it "" Together with and for one another "Point

For those in need ... that I ask you to help
therefore we need a lot of money to build as much as possible

Thank you in advance for your donation.

donate2me

Open donation without an account, click here!

Welcome to the signup page of Crowdfunding International!

Please note: You are required to upload an ID or a Passport to complete the registration process.


We only accept applications from natural persons, associations and charities. We don't allow companies.

Placement under project: Mensen in nood | Donation to project: Mijn Droomboerderij

Only the first name:

Johanna Maria Elisabeth

Johanna

No accents or special characters:

José

Jose

No accents or special characters:

José

Jose

The username needs to consist of 8-16 characters.
The password needs to consist of at least 8 characters.


Register